«سیب آخر»

کتاب «سیب آخر» داستانی کودکانه درباره حضور و کمک‌رسانی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در سیل خوزستان است.

قصه‌ای از حضور مؤثر حاج‌قاسم سلیمانی برای کمک به سیل‌زده‌های خوزستان که برای مخاطب کودک تعریف شده است. ابراز احساسات کودکان و قدرشناسی مردم از اقدامات حاج‌قاسم برای حل مشکلات ناشی از سیل، در قالب یک داستان بازنمایی گردیده است.

کتاب «سیب آخر» به نویسنگی محمد خسروی راد و تصویرگری وحید خاتمی است که انتشارات راه‌یار منتشر کرده است.دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس