سیده نرگس هاشم ورزی

خوانش فرازهایی از وصیت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی به زبان فارسی انگلیسی و عربی توسط دانش آموزان دبیرستان معارف اسلامی صدرا شهرستان بابل

 

1401/11/16 17:52 سیده نرگس هاشم ورزی


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس