«سیمای سلیمانی (3)»

رهبر معظم انقلاب: امروز در مقابل آنچه او [شهید سلیمانی] سرمنشأ آن شد و برای کشور بلکه برای منطقه به وجود آورد، در مقابل او من تعظیم میکنم.

بنیاد مکتب حاج‌قاسم براساس بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی موشن کلیپ «سیمای سلیمانی (3)»  را منتشر کرد.

1402/03/07
0
09:18


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس