« سیمای سلیمانی (6) »

🔺یک نمونه از تدبیر و شجاعت او این بود که توانست به کمک ملّت‌های منطقه، همه‌ی نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه‌ی غرب آسیا را خنثی کند.

 

بنیاد مکتب حاج‌قاسم براساس بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی موشن‌کلیپ «سیمای سلیمانی (6)»  را منتشر کرد.

1402/03/30
0
17:29


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس