علی اصغر اتحادی

حرف‌های شنیدنی یک کوبایی از شباهت مسیر چگوآرا و کاسترو با شهید حاج قاسم سلیمانی

چگوآرا فکر می‌کرد انقلاب کوبا باید به سراسر آمریکای لاتین برسد، سپهبد سلیمانی نیز همینطور بود و به دنبال آزادی دیگر کشورها بود و تفکر ضد امپرالیستی داشت.

مردم کوبا آقای سلیمانی را می‌شناسند و از ترور ایشان بسیار ناراحت شدند.

 

1402/03/29 13:12 علی اصغر اتحادی


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس