شرط شهید شدن

حاج قاسم سلیمانی: شهید به دلیل اینکه از منیت و نفسانیت خود عبور می‌کند و خود را فدا می‌کند به جایگاه «ضیافت الله» و «لقاء الله» نائل می‌شود.

 

بنیاد مکتب حاج‌قاسم براساس گزیده‌ای از بیانات ماندگار شهید حاج قاسم سلیمانی ویدیوکست‌ «شرط شهید شدن» را منتشر کرد.

1402/01/16
0
13:51
دانلود


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس