شاهرخ دایی پور

شهید حاج قاسم سلیمانی: از افتخارات ما در بین همه این ملل و انسان‌های فراوان چندمیلیاردی که زندگی می‌کنند، تمسک و اتصال و ارتباط و علاقه و انتصاب به شخصیتی است که همه کسانی که در طول تاریخ چه در تجلیل، تعظیم، تقدیر، تعریف، تحیّر و تعجّب پیرامون شخصیت او چیزی غیر از آن بیان بکند و آن تعلق و انتساب‌ ما به مولی‌الموحدین‌ امیرالمومنین علی‌بن‌ابیطالب(ع) است، آن که به عنوان محوریّت و مرکزیّت این مذهب، محور همه ارزش‌ها و پیروزی‌ها و پاکی‌هاست.

1402/04/18 14:34 شاهرخ دایی پور


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس