شهید الهام‌بخش

سید حسن نصرالله: [شهید]حاج قاسم سلیمانی شهیدی فرامکانی بود. شهیدی الهام‌بخش. او فقط شهید‌ی برای ایران نیست. یا شهیدی برای عراق نیست، او شهید امت و بلکه شهید عالَم است، او فرامکانی و فرازمانی است.

 

بنیاد مکتب حاج‌قاسم براساس سخنرانی سیدحسن نصرالله نماهنگ «شهید الهام‌بخش» را منتشر کرد.

1401/12/11
0
08:45


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس