در گفت‌وگو با مکتب حاج قاسم؛

شهید سلیمانی عمر خود را صرف رهایی قدس شریف کرد

عضو تحریریه مجله سوره از شهید سلیمانی به عنوان فرمانده‌ای یاد کرد که عمر خود را صرف رهایی قدس شریف به عنوان مهم‌ترین نقطه تلاقی اسلام و استکبار نمود.

به گزارش روابط عمومی بنیاد مکتب حاج قاسم، «حمیدرضا میررکنی» عضو تحریریه «مجله سوره» در گفت‌وگویی درباره شعار چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی با بیان اينکه جبهه مقاومت با شهید سلیمانی  شکل گرفت و رشد و تعالی پیدا کرد، اظهار داشت: شهید سلیمانی یکبار دیگر مردم را با اسلام اصیل آشنا کرد.

وی با بیان اینکه اسلام حقیقی در صورت موحدان حقیقی جلوه می‌کند گفت: حاج قاسم با جلوه‌گری ایمانی خود جهان اسلام را دوباره به اسلام حقیقی مسلمان کرد.

این پژوهشگر ادامه داد: شهید القدس، پسندیده‌ترین عنوان برای چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم است و جبهه مقاومت تجلی آزادی‌خواهی موحّدانه است؛ نقطه تلاقی اصلی این روحیه با استکبار هم قدس شریف است؛ بنابراین حاج قاسم عمر خود صرف مهم‌ترین تلاقی اسلام و استکبار نمود؛ شهیدالقدس یعنی شهید طریق حرّیت و توحید.

عضو تحریریه مجله سوره با بیان اينکه شهید سلیمانی  تربیت یافته مکتب حضرت زهرا (س) و امام راحل بود، افزود: نقش شهیدسلیمانی در بازآرایی امت رسول‌الله (ص) مطابق اسلام ناب محمدی نظیر رسالت انصار حضرت در دوران صدر اسلام است.دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس