محمدعلی ابطحی با حضور در غرفه «مکتب حاج قاسم»:

شهید «سلیمانی» قهرمان ملی است

«محمد علی ابطحی» چهره سیاسی با حضور در غرفه «مکتب حاج قاسم»، از شهید «سلیمانی» به عنوان قهرمان ملی تعبیر کرد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد مکتب حاج قاسم، «محمد علی ابطحی» چهره سیاسی دهه ۷۰ عصر امروز از غرفه انتشارات «مکتب حاج‌قاسم» بازدید کرد.

وی در این دیدار از شخصیت شهید سلیمانی به عنوان قهرمان ملّی یاد کرد که به هیچ قشر و جناح خاصی تعلق ندارد.

این چهره سیاسی ادامه داد: باید تلاش کنیم حاج قاسم همیشه قهرمان ملّی باقی بماند.

غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم تا ۳۰ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۰ الی ۲۰ عصر میزبان عموم بازدیدکنندگان با هر نوع سلیقه و گرایش سیاسی خواهد بود.دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس