«صدور انقلاب»

شهید حاج قاسم سلیمانی:
صدور انقلاب، صدور فرهنگ بود، فکر بود.
صدور انقلاب به این بود که یک ملتی
در حصار کامل، در یک ناآمادگی کامل، می‌تواند
یک اردوگاهی که دنیا پشت آن هست، آن را بشکند.
صدور انقلاب در باور به پیروزی‌ها و اتکا به دین و ملت و خدا بود.

 

بنیاد مکتب حاج‌قاسم براساس گزیده‌ای از بیانات ماندگار شهید حاج قاسم سلیمانی ویدیوکست‌ «صدور انقلاب» را منتشر کرد.

1402/03/27
0
08:54


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس