عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خبر داد:

طرح ترویج مکتب شهید سلیمانی در دستور کار مجلس

«زهره الهیان» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از غرفه انتشارات «مکتب حاج قاسم» از دستور کار گرفتن طرح ترویج مکتب شهید سلیمانی در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد مکتب حاج قاسم، نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم شورای اسلامی، در جریان بازدید از غرفه انتشارات «مکتب حاج قاسم» بر ضرورت کار فرهنگی جهت معرفی بهتر و بیشتر شهید سلیمانی تاکید کرد،

«زهره الهیان» با اعلام اینکه طرحی برای ترویج مکتب شهید سلیمانی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شده است، تصریح کرد: در صورت تصویب این طرح، بخش‌ها و نهادهای مختلف در کشور مکلف به اجرای آن هستند.

نماینده مردم تهران با تقدیر از آثار مکتوب عرضه شده در این غرفه، تولید محتوا را بخشی از طرح ترویج مکتب شهید سلیمانی دانست که خوشبختانه مکتب حاج قاسم پیشرو عملی نمودن آن است.دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس