عباس صابری

هجران و شب وصل و غمِ تلخِ جدایی
در عشق تو دیدیم و شنیدیم و چشیدیم…

 

1402/03/07 14:09 عباس صابری


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس