عرضه کتاب «مدرسه سلیمانی» در نمایشگاه کتاب تهران

مدیر انتشارات «دارالولا» لبنان خبر داد: کتاب «مدرسه سلیمانی» تازه ترین اثر انتشارات «دارالولایه» لبنان به نمایشگاه سی و چهارم کتاب تهران رسید.

به گزارش روابط عمومی بنیاد مکتب حاج قاسم، مدیر انتشارات «دارالولا» لبنان با حضور در غرفه انتشارات «مکتب حاج قاسم» از انتشار و عرضه کتاب «مدرسه سلیمانی» به عنوان اولین و تازه ترین اثر با موضوع شهید سلیمانی در نمایشگاه کتاب تهران خبر داد.

«حسن خلیفه» در گفتگویی با مسئول انتشارات مکتب حاج قاسم، ضمن ابراز خرسندی از مشاهده آثار و محصولات متعدد عرضه شده در این غرفه، أمادگی کامل خود را جهت بازنشر، ترجمه و عرضه تمامی آثار در کشور متبوع خود اعلام کرد.

لازم به ذکر است کتاب مدرسه سلیمانی روایت زندگینامه سپهبد شهید قاسم سلیمانی از کرمان تا بغداد است که به تازگی چاپ و منتشر شده استدیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس