علیرضا حیدری

شهید حاج قاسم سلیمانی: اشکال ندارد انسان حبّ یک کَسی را بیشتر داشته باشد، حبّ یک کسی را کمتر داشته باشد، امّا اصول را نباید خدشه‌دار کند…
این حبّ نباید بر اصول اثر بگذارد…

1402/01/15 14:53 علیرضا حیدری


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس