علی شاهسنایی

گرامیداشت یاد و خاطرۀ شهید سلیمانی در نماز عید فطر توسط حاج مهدی رسولی

به قربان مردی که یار ولی بود
همان که شهید صفِ اوّلی بود

صف اوّلی بود و با دلبری‌ها
شدند عاشق او صفِ آخری‌ها..

 

1402/02/04 16:36 علی شاهسنایی


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس