عمل مقدس

عمل مقدس چیست؟
از کجا می‌آید و چه تفاوتی با عمل بزرگ و استراتژیک دارد؟
چگونه می توان با عمل مقدس راهی گشود و در تاریخ ماندگار شد.

 

بنیاد مکتب حاج‌قاسم براساس گزیده‌ای از بیانات ماندگار شهید حاج قاسم سلیمانی ویدیوکست‌ «عمل مقدس» را منتشر کرد.

1402/01/14
0
15:10
دانلود


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس