«غیرت»

شهید حاج قاسم سلیمانی: استاد عزیز! اگر جامعه ی فردای ما فاقد چنین جوانان فداکار و غیرت مندی شد،
این جامعه اگر بالاترین ثروت ها را هم داشته باشد، با هر هجومی و هر تحرکی و هر طمعی از بین خواهد رفت.
این وظیفه ملّی ماست. این وظیفه انسانی ماست.
ما باید این روح را، این فرهنگ را، در جامعه ی خودمان ترویج کنیم.
مگر می شود کسی شهید را دوست نداشته باشد؟!
مگر می توان قبول کرد کسی برای من، خانه ی من، ناموس من، آسایش من، آرامش من، مکان من، مقام من،
جان خودش را در آتش بیافکند و من از او بیزار باشم؟! العیاذ بالله
و آن را دوست نداشته باشم؟! این چه نگاهی ممکن است باشد؟!

 

بنیاد مکتب حاج‌قاسم براساس گزیده‌ای از بیانات ماندگار شهید حاج قاسم سلیمانی ویدیوکست‌ «غیرت» را منتشر کرد.

1402/06/21
0
15:18


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس