فرمانده‌ای که کتاب از او جدا نمی‌شد

سلیمانیِ فرمانده جنگ که وقت نداشت سرش را بخاراند، به اندازه یک محقق که کارش مطالعه است، کتاب می‌خواند.

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، به‌مناسبت ایام برپایی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران موشن‌گرافیک «فرمانده‌ای که کتاب از او جدا نمی‌شد» را منتشر کرد.

1402/02/24
0
12:40


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس