فلسطین؛ نقطه طلایی جبهه مقاومت

«حمید حسام» از شهید سلیمانی به عنوان شخصیتیی با ابعاد مختلف نام برد که عنوان «شهید القدس» عنوانی کلیدی و گویا برای پرداختن به این شخصیت است.

به گزارش روابط عمومی بنیاد مکتب حاج قاسم، «حمید حسام» از نویسندگان نام آشنای ادبیات دفاع مقدس در گفتگویی اختصاصی، انتخاب عنوان «شهید القدس» توسط ستاد برگزاری چهارمین سالگرد شهادت سردار شهید «حاج قاسم سلیمانی» را عنوانی کلیدی و جامع برای پرداختن به شخصیت شهید سلیمانی دانست.

وی پرداختن به شخصیت شهید سلیمانی را ضرورتی برای امروز جامعه عنوان کرد و افزود: مجاهدت‌های شهید سلیمانی باید در ابعاد نظامی و اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد و ابعاد آن باید برای همگان بیشتر روشن شود.

حسام، ماجرای قدس را کلیدی‌ترین ماجرای جبهه مقاومت و فلسطین را نقطه طلایی این جبهه نامید و تصریح کرد: زمانی که آقای «اسماعیل هنیه» از شهید سلیمانی با عنوان شهید القدس یاد کرد، واقعا می‌دانست حاج قاسم شهید القدس خواهد شد.

این نویسنده عرصه ادبیات انقلابی بر این نکته نیز تأکید کرد: این روزها که قدس به مسئله اول جهان اسلام تبدیل شده است، بیشتر از هر زمانی به جایگاه حاج قاسم در جبهه مقاومت پی می‌بریم.دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس