قصّه پُرغصه‌ی فلسطین

رهبر انقلاب: قصّه پُرغصه‌ی فلسطین و اندوه جانکاه مظلومیت این ملت صبور، بردبار و مقاوم حقیقتا هر انسان آزادی خواه و حق طلب و عدالت جو را می‌آزارد و درد و رنجی انبوه بر دل می‌نشاند.

بنیاد مکتب حاج‌قاسم با بازخوانی جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی کلیپ «قصّه پُرغصه‌ی فلسطین» را منتشر می‌کند.

1401/11/08
0
15:39


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس