لوح | از هرکسی که دوستت دارد، هراسانند

مکتب حاج قاسم به یاد شهدای حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان، لوح «از هرکسی که دوستت دارد، هراسانند» را منتشر کرد.

 

دانلود یکجا 1402/10/14 13:41 1
1


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس