لوح | امید به عفو

بخشی از  وصیت‌نامه الهی سیاسی شهید حاج‌قاسم سلیمانی: ای خدای عزیز و ای خالق حکیم بی‌همتا!
دستم خالی است و کوله‌پشتی سفرم خالی، من بدون برگ و توشه‌ای به‌امید ضیافت عفو و کرم تو می‌آیم.
من توشه‌ای برنگرفته‌ام؛ چون فقیر [را] در نزد کریم چه حاجتی است به توشه و برگ؟!

 

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، به‌مناسبت آغاز رمضان المبارک، لوح «امید به عفو» را منتشر کرد.

دانلود یکجا 1402/12/27 10:24 1
1


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس