لوح | اینجا راهی جز مبارزه ندارد

شهید حاج قاسم سلیمانی: اینجا راهی جز مبارزه وجود ندارد.

 

بنیاد مکتب حاج قاسم براساس بیانات شهید سلیمانی، لوح «اینجا راهی جز مبارزه ندارد» را منتشر کرد.

دانلود یکجا 1402/07/22 00:05 1
1


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس