لوح | ای تا ابد ستاره‌ی بیدارِ شهر ما

شهید حاج قاسم سلیمانی: عزیزم من متعلق به سپاهی هستم که نمی‌خواهد و نباید بخوابد، تا دیگران در آرامش بخوابند. بگذار آرامش من فدای آرامش آنان بشود و بخوابند…

 

مکتب حاج قاسم ویژه چهارمین سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی، لوح «ای تا ابد ستاره‌ی بیدارِ شهر ما» را منتشر کرد.

دانلود یکجا 1402/10/14 09:18 1
1


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس