لوح | ای دختر گوشواره قلبی برخاسته‌ام به انتقامت!

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، به مناسبت گرامیداشت چهلمین روز شهدای حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان لوح «ای دختر گوشواره قلبی برخاسته‌ام به انتقامت!» را منتشر کرد.

1402/11/21 15:54 1
1


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس