لوح | ای ساحت بهشت خداوند، جایتان

مکتب حاج قاسم به یاد شهدای حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان، لوح «ای ساحت بهشت خداوند، جایتان» را منتشر کرد.

 

دانلود یکجا 1402/10/14 15:17 1
1


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس