لوح | ای صبح صادق فتح تو بسیار نزدیک است

بنیاد مکتب حاج‌قاسم به مناسبت روز جهانی قدس لوح «ای صبح صادق فتح تو بسیار نزدیک است» را منتشر کرد.

دانلود لوح

دانلود یکجا 1402/01/27 14:17 1
1


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس