لوح | برای مقابله با آدم‌کشان

برای مقابله با آدم‌کشان

«فهو للوقوف ضد القتله»

It’s to stand against murderers

 

مکتب حاج قاسم براساس حملات وحشیانه‌ی رژیم صهیونیستی به نوار غزه، لوح «برای مقابله با آدم‌کشان» را منتشر کرد

دانلود یکجا 1402/10/28 17:10 1
1


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس