لوح | توانمندی مقاومت

رهبر معظم انقلاب اسلامی: مقاومت از وجود واقعی خود، از توانایی‌های خود، از وضع خود رونمایی کرد؛ به دنیا نشان داد که مقاومت یعنی چه. همه‌ی محاسبات آمریکا را اینها به هم ریختند.

١۴٠٣/٠١/٠١

 

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، براساس بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب، لوح «توانمندی مقاومت» را منتشر کرد.

دانلود یکجا 1403/02/03 18:43 1
1


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس