لوح | حمایت از جنایت

بنیاد مکتب حاج‌قاسم براساس نسل کشی در غزه با حمایت و مدیریت مستقیم شیطان بزرگ، لوح «حمایت از جنایت» را منتشر کرد.

دانلود یکجا 1402/09/18 17:30 1
1


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس