لوح | خط مقدم جهان اسلام

فلسطین امروز به عنوان خط مقدم جهان اسلام است.

🇵🇸إن فلسطین الیوم هی خط الدفاع الأول للعالم الإسلامي

 

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، به مناسبت روز جهانی قدس، لوح «خط مقدم جهان اسلام » را منتشر کرد.

دانلود یکجا 1403/01/17 18:48 1
1


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس