لوح | خون خواهی قدس در نیام یمن است

بنیاد مکتب حاج قاسم، براساس حماسه طوفان الاقصی، لوح «خون خواهی قدس در نیام یمن است» را منتشر کرد.

دانلود یکجا 1402/09/01 17:54 1
1


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس