لوح | دست سرداران حسین

شر اسرائیل را
از این جهان
کم می‌کند
دست سرداران حسین.

 

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، براساس پاسخ تنبیهی «عملیات وعده صادق»، لوح «دست سرداران حسین» را منتشر کرد.

دانلود یکجا 1403/02/14 11:38 1
1


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس