لوح | دفاع از انقلاب

شهید حاج قاسم سلیمانی:  امروز ما باید با حضور پررنگ و همه جانبه خودمان در انتخابات در صحنهٔ جهان نشاط ملی خودمان را برای دفاع از انقلاب نشان بدهیم.

خردادماه ۱۳۸۰

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، براساس بخشی از سخنان شهید سلیمانی، لوح «دفاع از انقلاب» را منتشر کرد.

 

 

 

 

دانلود یکجا 1403/04/04 12:21 1
1


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس