لوح | دفاع از فلسطین

بسم الله الرحمن الرحیم

دفاع از فلسطین برای ما شرف و عزت است و ما این را با هیچ متاعی در دنیا معامله نخواهیم کرد.

🇵🇸 الدفاع عن فلسطین بالنسبة إلینا هو الشرف و العزّة، و نحن لن نبیع هذا بأي من متاع الدنیا.

شهید حاج قاسم سلیمانی

 

 

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، براساس پاسخ کوبنده جمهوری اسلامی ایران به رژیم صهیونیستی، لوح «دفاع از فلسطین» را منتشر کرد.

دانلود یکجا 1403/01/29 13:22 1
1


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس