لوح | ذکر یا فتاح تو شد موشک سرخ قیام

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، براساس پاسخ تنبیهی «عملیات وعده صادق»، لوح «ذکر یا فتاح تو شد موشک سرخ قیام» را منتشر کرد.

دانلود یکجا 1403/02/10 16:11 1
1


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس