لوح | راه روشن سلیمانی

مکتب حاج قاسم با گرامیداشت شهدای حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان، لوح «راه روشن سلیمانی» را منتشر کرد.

دانلود یکجا 1402/10/14 14:19 1
1


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس