لوح | رحمت خدا بر ملت شجاع و مظلوم فلسطین

شهید حاج قاسم سلیمانی: رحمت و رضوان الهی بر ملت شجاع فلسطین که به واسطه‌ی زخم‌های بسیار و محاصره‌ی ظالمانه و هجوم وحشیانه‌ی دشمنان آن‌هم در مقابل چشمان صدها میلیون مسلمان غمی عمیق و دردی فروخورده در سینه دارد.

 

بخشی از پاسخ شهید حاج قاسم سلیمانی به نامه ابوخالد فرمانده کل گردان‌های عزالدین قسام فلسطین؛ مهرماه سال ۱۳۹۸

 

 

بنیاد مکتب حاج قاسم، براساس حماسه طوفان الاقصی، لوح «رحمت خدا بر ملت شجاع و مظلوم فلسطین» را منتشر کرد.

 

دانلود یکجا 1402/09/04 12:11 1
1


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس