لوح | رزق شهادت

پاسداشت شهادت مستشاران نظامی جمهوری اسلامی ایران در دمشق، سردار شهید حاج صادق (حجت‌الله) امیدوار و شهیدان علی آقازاده، حسین محمدی، سعید کریمی و محمدامین صمدی

 

مکتب حاج قاسم به پاسداشت شهادت مستشاران نظامی جمهوری اسلامی ایران در دمشق، لوح «شهیدِ صادق» را منتشر کرد.

دانلود یکجا 1402/11/04 18:07 1
1


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس