لوح | ز گلزار شهیدان لاله روئید

مکتب حاج قاسم به یاد شهدای حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان، لوح «ز گلزار شهیدان لاله روئید» را منتشر کرد.

دانلود یکجا 1402/10/16 17:18 1
1


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس