لوح | سلاح به دست گرفتم، برای دفاع از آن زن هراسان (2)

دستخط شهید حاج قاسم سلیمانی: سلاح به دست گرفتم، برای دفاع از آن زن هراسان

 

مکتب حاج قاسم به مناسبت چهارمین سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی، لوح «سلاح به دست گرفتم، برای دفاع از آن زن هراسان» را منتشر کرد.

دانلود یکجا 1402/10/12 08:36 1
1


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس