لوح | سلاح به دست گرفتم برای آن آواره در حال فرار و تعقیب

دستخط شهید حاج قاسم سلیمانی:سلاح به دست گرفتم برای آن آواره در حال فرار و تعقیب

 

مکتب حاج قاسم به مناسبت چهارمین سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی، لوح «سلاح به دست گرفتم برای آن آواره در حال فرار و تعقیب» را منتشر کرد.

دانلود یکجا 1402/10/11 16:47 2
1
2


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس