لوح | سلاح به دست گرفتم برای آن طفل وحشت زده بی‌پناه(2)

شهید حاج قاسم سلیمانی: سلاح به دست گرفتم برای آن طفل وحشت زده بی‌پناه

 

مکتب حاج قاسم به مناسبت چهارمین سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی، لوح «سلاح به دست گرفتم برای آن طفل وحشت زده بی‌پناه» را منتشر کرد.

دانلود یکجا 1402/10/11 16:39 1
1


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس