لوح | سلاح به دست گرفتم برای «دختر ۲ساله، کاپشن صورتی با گوشواره قلبی»

مکتب حاج قاسم به یاد شهدای حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان، لوح «سلاح به دست گرفتم برای دختر ۲ساله، کاپشن صورتی با گوشواره قلبی» را منتشر کرد.

دانلود یکجا 1402/10/15 16:45 1
1


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس