لوح | شهداء علی طریق القدس (2)

مکتب حاج قاسم  به مناسبت چهلمین روز شهادت صالح العاروری معاون دفتر سیاسی حماس در حملۀ پهپادی رژیم صهیونیستی، لوح «شهداء علی طریق القدس» را منتشر کرد.

دانلود یکجا 1402/11/23 10:47 1
1


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس