لوح | شهیدِ صادق

صفت عاشق صادق به درستی آنست
که گرش ســر برود از سر پیمــان نرود

سردار شهید حاج صادق(حجت الله) امیدوار و شهیدان علی آقازاده، حسین محمدی، سعید کریمی و محمدامین صمدی

 

 

مکتب حاج قاسم به پاسداشت شهادت مستشاران نظامی جمهوری اسلامی ایران در دمشق، لوح «شهیدِ صادق» را منتشر کرد

 

 

دانلود یکجا 1402/11/04 17:39 1
1


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس