لوح | طوفان خون

خون حق بر زمین نمی‌ماند، مثل طوفان بلند خواهد شد

 

بنیاد مکتب حاج قاسم، براساس حمایت از مقاومت مردم مظلوم فلسطین، لوح «طوفان خون» را منتشر کرد.

دانلود یکجا 1402/08/19 14:45 1
1


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس