لوح | عزیزترین مردان

سید حسن نصرالله: «ایران عزیزترین مردان خود، شهید سردار حاج قاسم سلیمانی را در راه مقاومت، تقدیم کرد. این ایران است.» رمضان 1445

 

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، براساس سخنان سید حسن نصرالله ، لوح «عزیزترین مردان» را منتشر کرد.

دانلود یکجا 1403/01/23 14:10 1
1


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس