لوح | عنکبوت آمریکایی

The American spider spins its web and names it Israel

عنکبوت آمریکایی تاری تنید و نامش را اسرائیل گذاشت

 

بنیاد مکتب حاج قاسم، براساس حملات بیرحمانه و ددمنشانه رژیم غاصب اسرائیل در نوار غزه، لوح «عنکبوت آمریکایی» را منتشر کرد.

دانلود یکجا 1402/08/16 13:01 1
1


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس